ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2560
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
1.ตำแหน่งวิศวกร 2.ตำแหน่งช่างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) 3.ตำแหน่งช่างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานปรับอากาศ) 4.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งวิศวกร 2.ช่างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) 3.ช่างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานปรับอากาศ) 4.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) 5.ตำแหน่งลูกมือช่าง (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) 6. ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) 7. ตำแหน่งช่างทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3. ตำแหน่งพนักงานขับรถ 4. ตำแหน่งคนงาน 5. ตำแหน่งลูกมือช่าง 6. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 7. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 4.ตำแหน่งนายช่างเทตนิค 5.ตำแหน่งลูกมือช่าง 6.ตำแหน่งคนงาน 7.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งวิศวกร 2.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3.ตำแหน่งช้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟ้ฟ้า) 4.ตำแหน่งชัช่างทั่วไป (งานโสตฯ และงานปรับอากาศ) 5.ตำแหน่งลูกมือช่าง 6 ตำแหน่งคนงาน
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
จำนวน ๓๒ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2560
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
ปะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา