ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 4.ตำแหน่งนายช่างเทตนิค 5.ตำแหน่งลูกมือช่าง 6.ตำแหน่งคนงาน 7.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งวิศวกร 2.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3.ตำแหน่งช้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟ้ฟ้า) 4.ตำแหน่งชัช่างทั่วไป (งานโสตฯ และงานปรับอากาศ) 5.ตำแหน่งลูกมือช่าง 6 ตำแหน่งคนงาน
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
จำนวน ๓๒ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2560
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
ปะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน้งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูประกรณ์
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา