ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 2. ตำแหน่งลูกมือช่าง 3. ตำแหน่งคนงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งวิศวกร 2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 3.ตำแหน่งช่างทั่วไป
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งลูกมือช่าง 2.ตำแหน่งคนงาน 3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งวิศวกร 2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 3.ตำแหน่งช่างทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งวิศวกร 2 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 3 ตำแหน่งช่างทั่วไป 4.ตำแหน่งลูกมือช่าง 5.ตำแหน่งคนงาน 6.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2560
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
1.ตำแหน่งวิศวกร 2.ตำแหน่งช่างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) 3.ตำแหน่งช่างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานปรับอากาศ) 4.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งวิศวกร 2.ช่างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) 3.ช่างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานปรับอากาศ) 4.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) 5.ตำแหน่งลูกมือช่าง (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) 6. ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟฟ้า) 7. ตำแหน่งช่างทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3. ตำแหน่งพนักงานขับรถ 4. ตำแหน่งคนงาน 5. ตำแหน่งลูกมือช่าง 6. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 7. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 4.ตำแหน่งนายช่างเทตนิค 5.ตำแหน่งลูกมือช่าง 6.ตำแหน่งคนงาน 7.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งวิศวกร 2.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3.ตำแหน่งช้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟ้ฟ้า) 4.ตำแหน่งชัช่างทั่วไป (งานโสตฯ และงานปรับอากาศ) 5.ตำแหน่งลูกมือช่าง 6 ตำแหน่งคนงาน
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
จำนวน ๓๒ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2560
ตำแหน่งวิศวกร