ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน
ปะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน้งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูประกรณ์
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
1. ตำแหน่งวิศวกร 2. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ครั้งที่ 1/2560
1. ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา