ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
1. ตำแหน่งวิศวกร 2. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ครั้งที่ 1/2560
1. ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งวิศวกร 2. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 19 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบ
ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
1.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3.ตำแหน่งช่างทั่วไป
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 14 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3. ตำแหน่งช่างทั่วไป 4. ตำแหน่งลูกมือช่างประปา
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3. ตำแหน่งช่างทั่วไป 4 ตำแหน่งลูกมือช่างประปา