ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
1.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3.ตำแหน่งช่างทั่วไป
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวฯ
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 14 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3. ตำแหน่งช่างทั่วไป 4. ตำแหน่งลูกมือช่างประปา
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 3. ตำแหน่งช่างทั่วไป 4 ตำแหน่งลูกมือช่างประปา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
1. ตำแหน่งคนงาน 2. ตำแหน่งลูกมือช่าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งลูกมือช่าง จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งคนงาน จำนวน 4 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งคนงาน 4 อัตรา 2. ตำแหน่งลูกมือช่าง 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา 2.ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา 2.ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่งคนสวน 3 ตำแหน่งคนงาน 4 ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด 5 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนังรักษาความปลอดภัย จำนวน 28 อัตรา 3. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 4 อัตรา 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักกิจการนักการนักศึกษา
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1 ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา 2 ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 4 อัตรา 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 28 อัตรา 3. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา 2.ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 38 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งวิศวกร 2 อัตรา 2. คำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง 1.พนักงานรักษาความปลอดภัย 2.คนงาน 3.ช่างทั่วไป 4.พนักงานดับเพลิง 5.วิศวกร