ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแห่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแห่งคนงาน (สังกัดงานจัดการขยะและน้ำเสีย)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแห่งคนงาน (สังกัดงานบริการทั่วไป)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกต้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทั่วไป
ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย