ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนังรักษาความปลอดภัย จำนวน 28 อัตรา 3. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 4 อัตรา 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักกิจการนักการนักศึกษา
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1 ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา 2 ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 4 อัตรา 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 28 อัตรา 3. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา 2.ตำแหน่งวิศวกร
ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว
1.ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 38 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งวิศวกร 2 อัตรา 2. คำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง 1.พนักงานรักษาความปลอดภัย 2.คนงาน 3.ช่างทั่วไป 4.พนักงานดับเพลิง 5.วิศวกร
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 42 อัตรา
1. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำวนวน 38 อัตรา 2. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่งช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว - ตำแหน่งคนงาน - ตำแหน่งวิศวกร - ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ตำแหน่งช่างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองอาคารสถานที่
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 45 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแห่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแห่งคนงาน (สังกัดงานจัดการขยะและน้ำเสีย)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแห่งคนงาน (สังกัดงานบริการทั่วไป)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดัย