ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกต้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทั่วไป
ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน
ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (สังกัดงานจัดการขยะและน้ำเสีย)
ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (สังกัดงานบริการทั่วไป)
ปรกาศผลการสอบ ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (สังกัดงานจัดการขยะและน้ำเสีย) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา