ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน
ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (สังกัดงานจัดการขยะและน้ำเสีย)
ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (สังกัดงานบริการทั่วไป)
ปรกาศผลการสอบ ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (สังกัดงานจัดการขยะและน้ำเสีย) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (สังกัดงานบริการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 21 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ (ปฏิบัติงานโทรศัพท์และซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองอาคารสถานที่ จำนวน 26 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็บลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย