ข่าวประชาสัมพันธ์:ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อหมวดหมู่ : แสดงรายการ รายการ ต่อ หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานผังแม่บทและออกแบบสิ่งก่อสร้าง)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา