ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์   แสดงข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว


อังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560
1.ตำแหน่งวิศวกร 2.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3.ตำแหน่งช้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานไฟ้ฟ้า) 4.ตำแหน่งชัช่างทั่วไป (งานโสตฯ และงานปรับอากาศ) 5.ตำแหน่งลูกมือช่าง 6 ตำแหน่งคนงาน


                                               ไฟล์เอกสารประกอบ :
                                               ไฟล์เอกสาร      1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด
ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2560   จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ   จันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว   อังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ   พุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   อังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560