“การประชุมปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบสารบรรณ”

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2566) ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ พร้อมด้วย นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ร่วมประชุมการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบสารบรรณ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประสานงาน ผู้บริหาร และเลขานุการในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : https://building.msu.ac.th/

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : https://building.msu.ac.th/

Comments are closed.