ยินดีต้อนรับสู่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

T. 043754301

สารมารถติดต่อสอบถามส่วนงานได้ในเวลาราชการหากเลยเวลาทำงานจะดำเนินการให้ในวันถัดไป

ช่องทางการติดต่อ:

[email protected]

T. 043 754 301

F. 043 754 044

เวลาเปิดทำการ

  • จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 16:30
  • นอกเวลาราชการ 16:30 - 20:30

กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อ

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150