กระดานถาม-ตอบ Q&A

ที่ตั้ง ด้านหลังอาคารบรมราชกุมารี
ตึกกองอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัด 44150

เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เสาร์ -อาทิตย์ มีเจ้าหน้าที่เข้าเวร 8.30 - 16.30 น.
นอกเวลาราชการ จันทร์ - วันศุกร์ 16.30 -20.30 น.

กองอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดเตรียมสถานที่งานกิจกรรม งานพิธีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย การให้บริการระบบ สาธารณูปโภค มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และให้บริการการออกแบบสิ่งปลูกสร้างภายรวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย