66017243085:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงลานเอนกประสงค์แปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน (เงินสะสมปี 66) กองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.