“กิจกรรมงานจัดการภูมิทัศน์รวมใจพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

วันนี้ (31 ตุลาคม 2566) กลุ่มงานจัดการภูมิทัศน์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ยศนนท์ ศรีวิจารย์ หัวหน้ากลุ่มงานภูมิทัศน์และการจัดสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้น้า ๆ คนสวน (ทีมตัดแต่งกิ่งไม้) ดำเนินการตัดต้นหูกระจงที่ยืนต้นตายออก บริเวณลานจอดรถยนต์ข้างสระว่ายน้ำโรจนากร เนื่องมาจากการเจาะทำลายของแมลงศัตรูพืช และทำการปลูกต้นมะฮอกกานีทดแทน เพื่อความร่มรื่น โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการผลิตของงานจัดการขยะมาใช้รองพื้นหลุมในการปลูกต้นมะฮอกกานี โดยปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ในด้านปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น เช่น ช่วยให้รากต้นมะฮอกกานีชอนไชได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ดินเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นาน

ภาพ/ข่าว : ยศนนท์ ศรีวิจารย์ หัวหน้ากลุ่มงานภูมิทัศน์และการจัดสิ่งแวดล้อม

#งานจัดการภูมิทัศน์_มมส

#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : https://building.msu.ac.th/

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : https://building.msu.ac.th/

Comments are closed.