“กิจกรรมงานจัดการภูมิทัศน์รวมใจพัฒนา สัปดาห์ที่ 1”

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2566) เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ยศนนท์ ศรีวิจารย์ หัวหน้ากลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนิกร นาชัยเพิ่ม (หัวหน้างานจัดการภูมิทัศน์) นางมยุรี ชาวดอน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) และทีมงานคนสวน งานจัดการภูมิทัศน์ ได้ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมงานจัดการภูมิทัศน์รวมใจพัฒนา สัปดาห์ที่ 1 โดยในวันนี้ได้แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย

1. ตัดหญ้าทำความสะอาดโซนลานจอดรถริมห้วยคะคาง

2. งานสับขอบพรวนดิน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ไม้แปลงไม้ดอกไม้ประดับ

3. งานตัดแต่งกิ่งไม้ (ต้นคูน) ริมห้วยคะคาง

4. งานเก็บกิ่งไม้ข้างหอพระชมรมพุทธศาสน์ เพื่อความสะอาด เรียบร้อย สวยงามของพื้นที่มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

#งานจัดการภูมิทัศน์_มมส

#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : https://building.msu.ac.th/

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : https://building.msu.ac.th/

Comments are closed.