“กิจกรรมงานจัดการภูมิทัศน์รวมใจพัฒนา สัปดาห์ที่ 3”

“กิจกรรมงานจัดการภูมิทัศน์รวมใจพัฒนา สัปดาห์ที่ 3”

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2566) เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ยศนนท์ ศรีวิจารย์ หัวหน้ากลุ่มงานภูมิทัศน์และจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนิกร นาชัยเพิ่ม (หัวหน้างานจัดการภูมิทัศน์) นางมยุรี ชาวดอน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) และทีมงานคนสวน งานจัดการภูมิทัศน์ ได้ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมงานจัดการภูมิทัศน์รวมใจพัฒนา สัปดาห์ที่ 3 โดยในวันนี้ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย

1. งานตัดหญ้า/สับขอบพรวนดิน/งานตัดแต่งกิ่งไม้ประดับ พร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดโซนสถาบันขงจื่อ

2. งานซ่อมสะพานไม้ เพื่อความสะอาด เรียบร้อย สวยงามของพื้นที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

#งานจัดการภูมิทัศน์_มมส#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : www.building.msu.ac.th

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : www.building.msu.ac.th

Comments are closed.