“ประชุมบุคลากรงานจราจรและรักษาความปลอดภัย”

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวา แก้วปลั่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายประเสริฐ ชุ่มอภัย หัวหน้างานจราจรและรักษาความปลอดภัย และหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงาน ร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

#งานจราจร_มมส#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : https://building.msu.ac.th/

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : https://building.msu.ac.th/

Comments are closed.