แจ้งเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ EV-BUS ชั่วคราว

🚌
.
👉สถานีที่ 12 : จุดโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)
👉สถานีที่ 13 : จุดหอพักนิสิต 8 หลัง
.
เนื่องจากมีผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมถนนบริเวณเส้นทางเดินรถ สถานี ม.เก่า จึงของดรับ-ส่ง ชั่วคราว ในสถานีที่ 12 และ 13 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนวางแผนหลีกเหลี่ยงการสัญจรเส้นทางดังกล่าว หากผู้รับเหมาดำเนินการเสร็จสิ้น รถ EV BUS จะเข้ารับ-ส่งตามปกติ

Comments are closed.