ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567

Comments are closed.