ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

Comments are closed.