66027278438:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำข้างสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จำนวน 1 งาน (กองอาคารสถานที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.