66027365052:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบรดน้ำตามแนวถนน (จากทางแยกอาคารพละ-อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร) จำนวน 1 งาน (เงินสะสมปี 66) กองอาคารสถานที่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.