งานจัดการภูมิทัศน์ จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตัดแต่งไม้ใหญ่

วันนี้ (14 มีนาคม 2566) เวลา 13.30 น. ณ บริเวณสวนอาคารพลศึกษา งานจัดการภูมิทัศน์ จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตัดแต่งไม้ใหญ่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมทินี โคตรดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ยศนนท์ ศรีวิจารย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตัดแต่งไม้ใหญ่ให้มีความสวยงาม และมีความปลอดภัยสู่มาตรฐานการปฎิบัติงาน ให้กับคนสวน (ทีมจัดการไม้ใหญ่) งานจัดการภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาพ : อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : ยศนนท์ ศรีวิจารย์

Comments are closed.