ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแช่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
4.ตำแหน่งคนสวน
5.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

Comments are closed.