ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองอาคารสถานที่ มมส

1.ตำแหน่งคนสวน
2.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำงานจัดการขยะ)
3.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำงานแม่บ้านและงานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร)
4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
6.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

Comments are closed.