แจ้งปิดถนนงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวถนน

แจ้งปิดถนนงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวถนนจากแยกโรงเรียนท่าขอนยางถึงถนนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม- บ้านดอนยม จำนวน 1 งาน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2566

#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 437541301 ภายใน 1350

website : www.building.msu.ac.th

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : www.building.msu.ac.th

Comments are closed.