ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมทินี โคตรดี ประธานโครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดแบบมีส่วนร่วมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองอาคารสถานที่ จัดประชุมร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย เทศบาลตำบลขามเรียง และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หารือแนวทางและเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุเพื่อควบคุมจำนวนประชากร และดูแลสุขภาพสุนัขจร ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อนักเรียน นิสิต บุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอก

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 437541301 ภายใน 1350

website : www.building.msu.ac.th

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : www.building.msu.ac.th

Comments are closed.