ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ (7 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ครั้งที่ 5/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง,นายนิวัติ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และนางสาวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ ประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร กองอาคารสถานที่ จักดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ในลำดับต่อไป

ที่มา : งานอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร

#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#ms

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 437541301 ภายใน 1350

website : www.building.msu.ac.th

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : www.building.msu.ac.th

Comments are closed.