ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง ที่ 2 จำนวน 24 อัตรา

Comments are closed.