“มมส เตรียมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566”

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) บุคลากรกองอาคารสถานที่ ประกอบไปด้วยกลุ่มงานแม่บ้าน งานไฟฟ้า งานบริการ งานซ่อมบำรุง และงานโสตทัศนูปกรณ์ ร่วมกันเตรียมสถานที่สำหรับงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566 ณ ตลาดน้อย

#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : www.building.msu.ac.th

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : www.building.msu.ac.th

Comments are closed.