“รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามตรวจพื้นที่ศูนย์ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร มมส”

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตวรรษ ทวงชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และบุคลากรกองอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว นายวิญญู ศาลา หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : https://building.msu.ac.th/

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : https://building.msu.ac.th/

Comments are closed.