“ประชุมโครงสร้างการบริหารงานกองอาคารสถานที่”

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวา แก้วปลั่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธศตวรรษ ทวงชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค , นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ , หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างานของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมการประชุมโครงสร้างการบริหารงานกองอาคารสถานที่ เพื่อให้การบริหารงานของกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกิดความชัดเจน มีความเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงาน

#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : https://building.msu.ac.th/

facebook : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : https://building.msu.ac.th/

Comments are closed.