ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน บุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งนี้ 3

Comments are closed.