ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 อัตรา

Comments are closed.