ประกาศ ก. บ. ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไปตำแหน่งวิศวกรสังกัดกองอาคารสถานที่จำนวน 1 อัตราครั้งที่ 20 / 2567

1. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

Comments are closed.