ประกาศ ก. บ. ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 3 / 2567

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน1 ตำแหน่ง

Comments are closed.