66017584015:ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม จำนวน 1 คัน (เงินสะสมปี 66) กองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.