ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองอาคารสถานที่

1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
2.ตำแหน่งคนสวน
3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

Comments are closed.