กองอาคารสถานที่ มมส ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองอาคารสถานที่

ตำแหน่ง : วิศวกร (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป (งานจัดการขยะ)

Comments are closed.