ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำ มมส

เมื่อวันนี้ (22 พฤษภาคม 2566) ณ สวนสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณสี่แยกอาคารชุดพักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เมทินี โคตรดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สวนสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยวันนี้มีลงปลูกหญ้า ดอกไม้ ไม้ยืนต้น เพิ่มความสวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย สำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำนี้เป็นแหล่งศึกษาด้านธรรมชาติ พันธุ์ไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ พร้อมทั้งเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเส้นทางการเดินวิ่งออกกำลังกาย เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาพักผ่อนได้ สำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพก็พกกล้องถ่ายรูปมาเก็บภาพของต้นไม้ดอกไม้สวยๆ เก็บภาพความประทับใจกลับไปได้ เป็นอีกสถานที่เช็คอิน อีกสถานที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ไม่ควรพลาด

Comments are closed.