กองอาคารสถานที่ มมส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567 สังกัดกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ !!

📌 กองอาคารสถานที่ มมส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567 สังกัดกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🟩 จำนวน 530 อัตรา 🟩

🗓 วัน/เวลา/สถานที่สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566

ณ วัน เวลา สถานที่สอบ เป็นไปตามประกาศของแต่ละตำแหน่ง

Comments are closed.