ประกาศผลการสอบ การแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2567

สังกัดกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 530 อัตรา

Comments are closed.