ประกาศผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง เข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 สังกัดกองอาคารสถานที่

Comments are closed.