“กิจกรรมงานแม่บ้าน”

วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) กลุ่มงานแม่บ้าน นำโดยนางดารุณี ศรีธรรมา หัวหน้างานแม่บ้าน ดำเนินการแบ่งกลุ่มแม่บ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่ ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 จัดสถานที่งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 55 ปี

กลุ่ม 2 ทำความสะอาดศูนย์ประชุม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ภาพ/ข่าว ดารุณี ศรีธรรมา หัวหน้างานแม่บ้าน

#งานแม่บ้าน_มมส#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : www.building.msu.ac.th

face book : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : www.building.msu.ac.th

Comments are closed.