“กิจกรรมงานไฟฟ้า”

วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) กลุ่มงานไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยดำเนินการเปลี่ยนธงบริเวณหน้าอาคารบรมราชกุมารี และทำการเชื่อมต่อสายเมนไฟเพื่อใช้ในงานสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 55 ปี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย

#งานไฟฟ้า_มมส#กองอาคารสถานที่มมส#มมส#msu

สำนักงาน : 0 43754044 ภายใน 1271 , 1272

ศูนย์บริการกองอาคารสถานที่ : 0 43754301 ภายใน 1352

website : www.building.msu.ac.th

face book : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งซ่อมออนไลน์,จองพื้นที่ออนไลน์ : www.building.msu.ac.th

Comments are closed.