กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      " บริการ ทุกวินาที เพื่อชีวิตที่ดี ของชาว มมส"  
 

 

 
 
 
 
 
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150  
โทร. 0 4375 4044     หมายเลขภายใน : 1352